Підстави втрати громадянства України

 Підстави втрати громадянства України
400963 ПЕРЕГЛЯДІВ
 
В Україні 🇺🇦  існує єдине громадянство, а  підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом ( ст.4 Конституції України).
 
▪ Громадянин України - це особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України;
▪ Іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.
Закон України "Про громадянство України"  визначає основні засади набуття громадянства, припинення та позбавлення 👇https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#n51
 
✅ Підстави ПРИПИНЕННЯ громадянства України:
 
☑ внаслідок виходу з громадянства України;
☑ внаслідок втрати громадянства України;
☑ за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
 
✅ Підставою  ВТРАТИ громадянства України (ст.19) є
‼ добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
📍 Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
 
📍📍 Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:
☑ одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;
☑ набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями;
☑ автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
☑ автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
☑ набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
☑ добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою.
 
🗓  Датою припинення громадянства України у випадках передбачених  статтею 19, є дата видання відповідного указу Президента України.
 
⚖ Рішення з питань громадянства можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду (ст.26).
 
👥  Щодо громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України слід зазначити, що відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.
 
👉 Дізнайтеся більше про надання безоплатної правової допомоги: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua
 
#БПД #інформуємо

Связь с редакцией - [email protected]

Мої відео